Markazimiz maqsadi

Markazning asosiy vazifasi koreys tili va professional kasbga o‘qitishdan iborat. Ya'ni Koreya Respublikasida vaqtinchlik ish faoliyat olib bormoqchi bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqorolarini boshlang‘ich koreys tilini, urf odatlari, ma'daniyatini hamda Koreyada ishlash va yashash tushunchalarini o‘rgatadi va bosqichma bosqich bo‘ladigan test imtihonlariga tayyorlab beradi. Bunda albatta bularning barchasini o‘rganish o‘zingizning xarakatingizga ham bog‘lik.